Skip to content Skip to footer

W kwestii wiary dzieci głosu nie mają – dlaczego w Polsce niepełnoletnie osoby nie mają materialnej wolności wyznania?

Nawet po utracie wiary w Boga i poczucia przynależności do Kościoła Katolickiego w gimnazjum nie mogłam wystąpić ze wspólnoty i nadal uczęszczałam na lekcje religii. Wiarę utraciłam, starając się przygotować do dyskusji z niewierzącą koleżanką z klasy w gimnazjum. Pięć lat później polskie społeczeństwo zaczyna się sekularyzować na skutek Strajków Kobiet – czy regulacje prawne…

Read more