Skip to content Skip to footer

Pop-Auschwitz i marne powieści

Holocaust stanowi jedną z najczarniejszych kart historii. Tragedia tak wielka, że przechodząca ludzkie wyobrażenie, staje się jednak z każdym rokiem coraz bardziej odległa od nas. Od zakończenia II WŚ minęło prawie 80 lat, a większość naocznych świadków Zagłady odeszła już z tego świata. Za to zdjęcia ofiar, druty kolczaste czy betonowe komory gazowe w Miejscu…

Read more