Skip to content Skip to footer
na obrazku jest rysunek trzech osób, dwie symbolizują rodziców, jedna dziecko

Zjawisko parentyfikacji

Parentyfikacja to proces, w którym dziecko staje się zastępcą rodzica lub opiekuna w sytuacjach, gdy jest on niedostępny emocjonalnie lub fizycznie. Następuje wówczas zamiana ról: dorosły wchodzi wtedy w rolę dziecka i odwrotnie. Zjawisko to często obserwuje się w rodzinach, w których rodzice mają problemy emocjonalne, nałogi lub choroby psychiczne. Jak je rozpoznać i czy…

Read more